Zjednodušené podlimitní řízení

Zveřejňování vyhlášených veřejných zakázek resortu obrany má na tomto webu informativní charakter.

Rok 2009 - 1. čtvrtletí