Zjednodušené podlimitní řízení

Zveřejňování vyhlášených veřejných zakázek resortu obrany má na tomto webu informativní charakter.

Rok 2009 - 2. čtvrtletí

 

  • Výzva k podání nabídky - Kukly, barety  (27. dubna 2009 )