Zjednodušené podlimitní řízení

Zveřejňování vyhlášených veřejných zakázek resortu obrany má na tomto webu informativní charakter.

Rok 2009 - 3. čtvrtletí  • Výzva k podání nabídky - Stan horský (17. srpna 2009 )