Zakázky vyňaté z působnosti zákona

Zveřejňování vyhlášených veřejných zakázek resortu obrany má na tomto webu informativní charakter.

Rok 2009 - 4. čtvrtletí

  • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (platnost od 1. 7. 2006)

  • zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (platnost do 30. 6. 2006)